Oharra: Informazio honek ez du balio juridikorik, herritarrak jakinaren gainean egon daitezen bakarrik ematen da.

 

 • 2020 ko zerga ordenantzak (GAO 243 – 2019-12-24)

 • 2020ko egutegi fiskala (GAO 222 - 2019-11-20)
   
 • NAHITAEZKO ZERGA

  - Ondasun Higiezinen buruzko zerga: hiri izaerakoa.
  - Ondasun Higiezinen buruzko zerga: landaur izaerakoa.
  Ordenantza (PDF) 

   - Iharduera Ekonomikoen gaineko zerga.
  Ordenantza (PDF)

  - Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga.
  Ordenantza (PDF)

  BORONDATEKO ZERGAK:

  - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
  Ordenantza (PDF)

  - Hirilurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga.
  Ordenantza (PDF)


  HERRI JABARIAREN ERABILPEN PRIBATUA EDO APARTEKO PROBETXAMENDUA EGITEAGATIKO TASAK. ALEGIA

  • A epigrafea: Ibilgailuak espaloietan zehar barrualdera sartzea eta aparkalekua erreserbatzea

  • B epigrafea: Udalerriko herri-bideen erabilera pribatiboa edo lurzoruaren, lur azpiaren eta gainaldearen aprobetxamendu berezia

  • C epigrafea: Salgaiak, hesiak, aldamioak, eta eraikuntzako materialak jarrita, herri-bidea okupatzea

  • D epigrafea: Herri-bidea mahaiekin eta aulkiekin okupatzea

  • E epigrafea: Feria eta jaietan jartzen diren saltokiak

  • F epigrafea: Jabari publikoa hainbat instalaziorekin okupatzea

  Ordenantza (PDF)

  ONDORENGO ZERBITZUAK ESKAINI ETA AKTIBITATEAK EGITEAGATIKO TASAK:

  • A epigrafea: Kirol instalazioen erabilera.

  • B epigrafea: Trakzio mekanikodun ibilgailuak herri-bidean aparkatzea (TAO)

  • C epigrafea: Merkatu Plazako zerbitzua eta Merkatu txikia.

  • D epigrafea: Ibilgailuak herri-bidetik kentzea.

  • E epigrafea: Herriko Antzokiko instalakuntzen erabilpena eta Kultur Etxea.

  • F epigrafea: Landa Auzoetan karpa jartzea

  • G epigrafea: Eguneko zentroa eta erabilera anitzeko pisua

  • H epigrafe: Larrialdi egoeretan harrera egiteko udal etxebizitza erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasa.

  • I epigrafea: Zabor bilketa eta ezabaketa.

  • J epigrafea: Hilerriak

  • K epigrafea: Jarduera-baimenak emateagatiko tasa eta jardueraren edo instalazioaren funtzionamendua egiaztatzeagatiko eta ikuskatzeagatiko tasa.

  • L epigrafea: Auto-taxien baimen administratiboak.

  • M epigrafea: Hirigintzako baimenak.

  • N epigrafea: Hirigintzako zerbitzuak eskaintzeagatiko tasak

  • Ñ epigrafea: Dokumentuak jaulkitzea

  • O epigrafea: Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua eskaintzeagatiko tasa

  • P epigrafea: Erraldoi eta buru handiak lagatzeagatiko tasa

  • Q Epigrafea: Arriskutsuak izan daitzezkeen txakurrak edukitzeko baimena eskuratzeko eta erregistroan izena emateko tasa

  Ordenantza (PDF)

  ZERBITZUAK EMAN EDO UDAL AGINPIDEKO JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

  • A Epigrafea: Ludoteka Zerbitzua.

  • B Epigrafea: Argitalpenen Salmenta.

  • C Epigrafea: Gazteria Sailaren Jarduerak.

  • D Epigrafea: Saiakeren prezioen tarifa.

  • E Epigrafea: Jabekuntza eskolaren prestakuntza jarduerak.

  Ordenantza (PDF)

  ZERGAK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE HAINBAT SARRERA BILTZEARI BURUZKO ORDENANTZA

  Ordenantza (PDF)

  ZERGA ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI UDAL JABARI PUBLIKOA ERA PRIBATIBOAN ERABILI ETA BEREZIKI USTIATZEAGATIKO TASAK EZARTZEA ARAUTZEN DUENA

  Ordenantza (PDF)