2018ko Udal Ordenantzak eta Zergak

Oharra: Informazio honek ez du balio juridikorik, herritarrak jakinaren gainean egon daitezen bakarrik ematen da

GAO ( 240- 2017-12-19)

NAHITAEZKO ZERGA

- Ondasun Higiezinen buruzko zerga: hiri izaerakoa.
- Ondasun Higiezinen buruzko zerga: landaur izaerakoa.
Ordenantza (PDF)

- Iharduera Ekonomikoen gaineko zerga.
Ordenantza (PDF)

- Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga.
Ordenantza (PDF)

 

BORONDATEKO ZERGAK:

- Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Ordenantza (PDF)

- Hirilurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga.
Ordenantza (PDF)


HERRI JABARIAREN ERABILPEN PRIBATUA EDO APARTEKO PROBETXAMENDUA EGITEAGATIKO TASAK. ALEGIA

 • A Epigrafea: Ibilgailuak espaloietan zehar barrualdera sartzea eta horien aparkamendu-erreserba
 • B Epigrafea: Udal bide publikoen norbanako erabilpena edo zoruaren, zoru azpiaren eta gainaldearen aprobetxamendu bereziagatik
 • C Epigrafea: Hesiak, aldamioak, zutabeak eta eraikuntzako materiala jarriaz bide publikoa hartzeagatik.
 • D Epigrafea Kalean mahaiak eta aulkiak jartzeagatik
 • E Epigrafea: Feria eta jaietan jartzen diren saltokiak
 • F Epigrafea: Jabari publikoa hainbat instalaziorekin okupatzea

Ordenantza (PDF)

ONDORENGO ZERBITZUAK ESKAINI ETA AKTIBITATEAK EGITEAGATIKO TASAK:

 • A. Epigrafea.- Kirol instalakuntzen erabilpena.
 • B. Epigrafea.- Trakzio mekanikadun ibilgailuak kalean aparkatzeagatik (ota)
 • C. Epigrafea.- Merkatu Plazako zerbitzua eta Merkatu txikia.
 • D. Epigrafea.- Kaleetatik ibilgailuak kentzea.
 • E. Epigrafea.- Herriko Antzokiko instalakuntzen erabilpena eta Kultur Etxea
 • F. Epigrafea.- Eguneko zentroa.
 • G. Epigrafea.- Zabor bilketa eta ezabaketa.
 • I. Epigrafea.- Establezimenduak jarri eta irekitzeko lizentziak.
 • J. Epigrafea.- Auto-taxi baimen administratiboak.
 • K. Epigrafea.- Hirigintzako baimenak.
 • L. Epigrafea.- Dokumentuak luzatzeagatik.
 • M. Epigrafea.- Etxez etxeko zerbitzua jasotzeagatik ordaindu beharreko tasa.
 • N. Epigrafea.- Erraldoi eta buru handiak uzteagatik jarrikota tasa

Ordenantza (PDF)

 

SAN LAZARO ZAHARREN EGOITZA ERAKUNDE AUTONOMOAN ZERBITZUAK EMATEARI BURUZKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

Ordenantza (PDF)

 

ZERBITZUAK EMAN EDO UDAL AGINPIDEKO JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

 • A Epigrafea: Ludoteka Zerbitzua.
 • B Epigrafea: Argitalpenen Salmenta.
 • C Epigrafea: Gazteria Sailaren Jarduerak.
 • D Epigrafea: Saiakeren prezioen tarifa.
 • E Epigrafea: Jabekuntza eskolaren prestakuntza jarduerak.

Ordenantza (PDF)

 

ZERGAK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE HAINBAT SARRERA BILTZEARI BURUZKO ORDENANTZA

Ordenantza (PDF)

 

ZERGA ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI UDAL JABARI PUBLIKOA ERA PRIBATIBOAN ERABILI ETA BEREZIKI USTIATZEAGATIKO TASAK EZARTZEA ARAUTZEN DUENA

Ordenatza (PDF)