leruntxiki morterikako proiektuaren  planoa

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko urtarrilaren 15ean egindako bilkuran, Leruntxiki-Morterika eremuko urbanizazio proiektuaren aldaketa lehendabizikoz onartu zuen eta jendeaurrean jarri zuen hogei lanegunez.

Eragin horietara, JENDAURRERAN JARTZEN DA PROIEKTUA, azter dadin eta egokitzat jotzen diren alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko epea amaituko da datorren OTSAILAREN 21EAN.

PROIEKTUA