UDALTZAINGOAREN LEP BATERATUA

Txanda librearen bidez, Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako Udaltzaingoaren kategorian sartzeko Hautaketa Prozedura

OHARRA

Hautaketa prozesua arautzen duten eta 2018ko uztailaren 13ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ziren Oinarrien artetik, Hogeita batgarren Oinarrian xedatutakoari jarraiki, argitalpenak, berariaz aurkako xedapenik ematen ez baldin bada, behinik behin, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Iragarki Taulan argitaratuko dira. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian argitaratzen den eguna erabakigarria izango da epeak zenbatzeko orduan.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Iragarki Taulan egiten diren argitalpen guztiak Tokiko Korporazioei helaraziko zaizkie, eta Tokiko Korporazioek jarrita dituzten iragarki tauletan edo webguneetan egongo dira ikusgai, baita Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren beraren webgunean ere.

ELGOIBAR, 2018ko uztailaren 19a

 

Informazio gehiago:  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako

 

 1. DEIALDIAREN OINARRIAK  (2018/07/13 – 13/07/2018)
 2. EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA OSATUKO DUTEN PERTSONEN IZENDAPENA (2018/07/18 – 18/07/2018)
 3. AKATS-ZUZENKETA (2018/07/27 - 27/07/2018)
 4. LEHEN PROBA EGITEKO DATA (2018/08/24 – 24/08/2018)
 5. HAUTAKETA-PROZEDURARAKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN BEHIN BEHINEKO ZERRENDA (2018/08/24 – 24/08/2018)
 6. HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK EGIAZTATZEKO PROBETARAKO EPAIMAHAI KALIFlKATZAILEAREN BOKALA IZENDAPENA EPAIMAHAI KALIFlKATZAILEAREN BOKALA IZENDAPENA (2018/09/04 - 04/09/2018)
 7. OPOSIZIOKO BIGARREN ETA HIRUGARREN PROGA EGITEKO DATA   (2018/09/05 - 05/09/2018)
 8. HAUTAKETA-PROZEDURARAKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA (2018/09/10 - 10/09/2018)
 9. LEHEN ARIKETA ZUZENTZEKO TXANTILOIA (2018/09/22 - 22/09/2018)
 10. LEHEN ARIKETAREN BEHIN BEHINEKO EMAITZAK (2018/09/22 - 22/09/2018)
 11. BIGARREN ARIKETAREN BEHIN BEHINEKO EMAITZAK (2018/09/22 - 22/09/2018)
 12. HIRUGARREN ARIKETAREN BEHIN BEHINEKO EMAITZAK (2018/09/24 - 24/09/2018)
 13. OPOSAKETAREN LAUGARREN PROBARAKO EGUTEGIA (2018/09/27 - 27/09/2018)
 14. LEHENENGO, BIGARREN ETA HIRUGARREN PROBEN BEHIN BETIKO EMAITZAK (2018/10/02 - 02/10/2018)
 15. OPOSIZIOKO LAUGARREN PROBAKO (gaitasun fisikoaren proba) LAU ARIKETETAN LORTUTAKO BEHIN BEHINEKO EMAITZAK (2018/10/05 - 05/10/2018)
 16. UDALTZAIN KIDEGOETAN EGINDAKO ZERBITZUAK (2018/10/09 – 09/10/2018)
 17. OPOSIZIOKO LAUGARREN PROBAKO (gaitasun fisikoaren proba) LAU ARIKETETAN LORTUTAKO BEHIN BETIKO EMAITZAK (2018/10/09 – 09/10/2018)
 18. EUSKARAREN EZAGUTZA BALORATZEKO ETA HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA EGIATATZEKO IDATZIZKO PROBAK EGITEKO DATA (201/10/09 – 09/10/2018)
 19. PLAZEN KOPURUAREN GEHIKUNTZA (2018/11/06 - 06/11/2018)
 20. BOSGARREN PROBAKO BEHIN BEHINEKO EMAITZAK  (2018/11/08 – 08/11/2018)
 21. 2018KO AZAROAREN 6KO EBAZPENAREN HUTSEN ZUZENKETARI BURUZKOA (2018/11/08 – 08/11/2018)
 22. HIZKUNTZA ESKAKIZUNARI DAGOZKION AHOZKO PROBEN DATA (2018/11/09 – 09/11/2018)
 23. EPAIMAHAI MEDIKUKAREN IZENDAPENA  (2018/11/09 – 09/11/2018)
 24. BOSGARREN PROBAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK  (2018/11/15 – 15/11/2018)
 25. HIZKUNTZA ESKAKIZUNARI DAGOZKION AHOZKO PROBAREN BEHIN BEHINEKO EMAITZAK (2018/11/15 – 15/11/2018)
 26. UDALTZAIN KIDEGOETAN EGINDAKO ZERBITZUEN BEHIN BETIKO BALORAZIOA  (2018/11/15 – 15/11/2018)

 

EGINKIZUN ANITZEKO LANGILEAK

TOKI POLIZIAKO BITARTEKO AGENTEEN LAN-POLTSA

EHAAn argitaratutako deialdia
2014ko otsailak 25

Segurtasun Sailak hautatzeko eta trebatzeko prozesu bat deitu du udaltzaingoko bitarteko agenteen (Oinarrizko Eskala eta C-2 Sailkatze Taldea) poltsa bat sortzeko, kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko.

Izena emateko epea martxoaren 13an bukatuko da, goizeko 11tan, PLEAren www.arkauteakademia.net webgunean.

Informaziorako estekak:

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legean eta Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legean xedatutakoarekin bat eta Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udalek helarazitako eskaerak aintzat hartuta egin da deialdi hau.

Doako telefonoa informazio lortzeko

Doako telefono honetara deitzeko aukera dago:900 840 088, astelehenetik ostegunerako ordutegian, 8:30etik 16:30era, eta ostiraletan 8:00etatik 14:00etara,horren gaineko informazio guztia lortzeko.