Inprimatu

San Bartolome kalean

Elgoibarko Udala herriko gazteen emantzipazio eskariaren eta beharren diagnostikoa egiten ari da. Udal Gobernuarentzat bereziki garrantzitsua den gai estrategikoa. Lanketa irailaren hasieran hasi zen, eta orain bigarren fasean sartuko da bete-betean: informazioa biltzea eta 24 eta 34 urte arteko biztaleen azterketa xehatua egitea, ondoren, Elgoibarko 18 eta 34 urte bitarteko biztanleen emantzipazio premiak eta eskariak sistematizatzeko eta aztertzeko.

Horretarako, bi inkesta egingo dira: Elgoibarren oraindik emantzipatu ez diren gazteen inkesta eta Elgoibarren azken bi urteetan emantzipatu diren gazteen inkesta, egoera horren iraunkortasun-maila aztertzeko eta datozen urteetan emantzipatuta jarraitzeko aukera aztertzeko.

Beste urrats bat emantzipazio-politiketan

Elgoibarko Udala jakitun da etxebizitza eskuratzeari lotutako arazoaz, batez ere gazteen, eta, aldi berean, etxebizitza hutsen eta alokairuko etxebizitzen eskaintzaren arazoaz. Hala, 2017an, udalerriko etxebizitza hutsen diagnostiko xehatua egin zen, etxebizitza huts horiek alokairuaren merkatuan eskainitako etxebizitza bihurtzea helburu zuten politikak aurrera eraman ahal izateko. Aurten, 2021eko azken hiruhilekoan, eguneratuko da ere etxe hutsen azterketa.

Era berean, Elgoibarko Udala gazteen emantzipazioa bultzatzeko politikak ezartzen ari da 2017az geroztik, Gaztelagun laguntza-programaren dirulaguntza osagarrien lerro bat sortuz, 18 eta 34 urte bitarteko gazteentzat, baldin eta haien diru-sarrerak programa horretan jasotako gehieneko diru-sarrerak baino handiagoak badira eta 30.000 eurotik beherakoak badira. Laguntza horien bidez, bost urte hauetan, 89 pertsona izan dira hilean 250 euro arteko laguntzen onuradunak, udalerri barruan etxebizitza bat alokatu ahal izateko, gehienez 3 urterako.

Udalean dagoeneko ezarrita dauden lan-ildoekin jarraituz, proiektuaren helburu nagusia eta funtsezkoa da Elgoibarko gazteek emantzipazio-premiei dagokienez bizi duten egoera jasoko duen diagnostiko bat egitea, etxebizitza arrazoizko prezioan eskuratzea erraztuko duten estrategiak eta ekintzak identifikatzen saiatzeko.

Diagnostikoaren helburuak

Helburuak 4 ardatz nagusitan oinarritzen dira: gazteen emantzipazioa zailtzen duten funtsezko faktoreak eta aldagaiak identifikatzea, haien egoera hobetzeko etxebizitza-politikako neurri eta ekintza egokienak aztertzeko; emantzipazio premia eta  eskaera horiek aztertzea, gazteen profil eta talde desberdinak aztertzeko aukera izateko, 24 eta 34 urte bitartekoen kolektiboan arreta berezia jarrita; emakume gazteen egoera bereizia eta haien behar espezifikoak aztertzea, generoaren ikuspegitik; eta etxebizitzen tipologia aztertzea. 

500 inkesta telefono bidez udalerriko gazteei

Eustatek 2020an argitaratutako datuen arabera, Elgoibarren erroldatutako 11.540 pertsonen artetik,  1.699 18 eta 34 urte bitartekoak dira, udalerriko biztanleriaren % 14,7.

Esku-hartzea 3 bideren bidez egingo da:

  1. Abiapuntuko diagnostikoa, estatistika eta administrazio iturrien azterketatik abiatuta (errolda, Eustat, Eusko Jaurlaritzaren estatistika-azterlanak)
  2. Inkestak emantzipatutako eta emantzipatu gabeko gazteei (2 esku-hartze desberdin):


Bi laginetan, gazte horiek sexuaren arabera banatuko dira, adin-tarte bakoitzean emakumeek eta gizonek duten garrantziaren arabera, inkestarekin sortutako informazioa sexuari eta 24 34 urte bitarteko adin tarteari dagokionez adierazgarria izan dadin.

3. Txostena baliozkotzeko eta ixteko azken lantaldea Elgoibarko Udaleko arduradunekin.

Etorkizuneko lan-ildoak

Diagnostiko horren ondotik, emaitzak aztertu ondoren, eta Udalak eta Eusko Jaurlaritzak emandako dirulaguntzen lerroekin batera, bi erakundeen arteko lankidetzarako aukera sortuko da. Emaitzen arabera, etorkizuneko gazteen emantzipazio-planaren barruan, gazteen emantzipazioaren helburu elkarbanatua lortzeko erabakigarriak izan daitezkeen jarduerak aztertuko dira; esate baterako, trantsizio-neurri gisa, gazteentzako etxebizitzak aldi baterako erregimenetan sortzea, gaur egun bi erakundeek finkatuta dituzten dirulaguntzak optimizatu ahal izateko.

ADI! Gune honek cookie-ak eta antzeko teknologiak erabiltzen ditu. Zure nabigatzailearen konfigurazioa aldatzen ezbaduzu , bere erabilera onartzen ari zara.