Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko ekainaren 18an egindako bilkuran, lehendabizikoz onartu du Elgoibarko hiri antolamenduko plan orokorraren 1. Aldaketa Puntualaren (Antolamendu xehatua) dokumentua. Dokumentu horren bitartez, hirigintzako araudi orokorraren 27,6 artikulua aldatzen da.

Dokumentua jende aurrean UZTAILAREN 30 arte egongo da, alegazioak aurkez daitezkeelarik.

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN 1.ALDAKETA PUNTUALA (PDF)