• 18-35 urteko gazteentzat etxebizitza alokatzeko laguntzen deialdia, udal aurrekontuko hornidura 50.000 eurokoa izanik.
  • Diru-laguntzaren aldia: 2018ko urtarriletik abendura.
  • Eskaerak aurkezteko epea eta tokia:apirilaren 25etik 2018ko maiatzaren 25era, Herritarren Arreta Zerbitzuan (Santa Ana 2, behea) edo elektronikoki Udalaren web orriko Herritarren Atarian.
  • Laguntza hauek ez dira bateragarriak xede bererako onartutako beste laguntza batzuekin.