mugikortasuna

  • Landa-azterketa, iraila eta urria bitartean egingo da eta besteak beste, aparkalekuak, garraio publikoak, oinezkoen mugikortasuna eta txirrindularien mugikortasuna aztertuko dira.
  • Elgoibartarren ekarpenak “egungo hiri-baldintzak hobetzeko eta herrihazkundea epe ertain-luzera ordenatzeko baliagarriak izango dira, azken finean, guztion bizi-kalitatea hobetzeko”.

Elgoibarko Udalak beste pauso garrantzitsu bat eman du herriko Mugikortasun Plana gauzatzeari dagokionez. Udalak Colin Buchanan Consultores, S.A.ri esleitu dio herriko mugikortasun jasangarriaren Planaren (PMUS) elaborazioa. Hori dela eta, herriko mugikortasunaren diagnostikoa burutzeko, aurki, beharrezko landa-azterketak egiteari ekingo diola iragarri du. Iraila eta urria bitartean, hainbat datu azterketa egingo dira, hala nola, trafikoaren aforoak, aparkalekuak eta herritarrei egingo zaizkien mugikortasun inkestak. Hauek, ausaz egingo dira, telefonoz nahiz kalean.

Azterketa zehatz bat izateko helburuarekin, guztira 600 inkesta egingo dira herritarren artean: 400 telefonoz, beste 100 kalean egingo dira, gidariei eta garraio publikoko erabiltzaileei, eta azkenik beste 100, kaletik doazen oinezko eta txirrindulariei.

Ane Beitia alkatearen esanetan, “etorkizuneko Mugikortasun Plan berriaren helburu nagusia elgoibartarren bizi-kalitatea hobetzea da. Udalak, herriko mugikortasuna, Elgoibarren garapen egoki baterako funtsezko tresnatzat jotzen du eta horregatik, parte hartzeko deia luzatu nahi dut, guztion artean Mugikortasun Plan hobeago bat egiteko, guztion artean Elgoibar hobeago bat eraikitzeko”. 

Bestalde, Iosu Arraiz, Hirigintzako Zinegotziaren hitzetan, “inkesta hauen bitartez jasoko diren erantzun eta ekarpenak, egungo hiri-baldintzak hobetzeko eta herrihazkundea epe ertain luzera ordenatzeko baliagarriak izango dira”.

Ikerketa honetan zehar Elgoibarko herriaren mugikortasunean eragiten duten arlo ezberdinak aztertuko dira sakon. Besteak beste, aparkalekuak, garraio publikoak,
oinezkoen mugikortasuna eta txirrindularien mugikortasuna. Lurraldearen orografia kontuan izanik, mugikortasun bertikala oso garrantzitsua izango da. Proiektuak
diagnostikoa eta proposamen fasea izango ditu.

Ekimen honen helburua marko teknikoa garatzean oinarritzen da, herriaren mugikortasuna irizpide jasangarrien arabera bultzatuz. Herriko Mugikortasun Jasangarriaren Plana kanpaina parte-hartzaile batekin batera egingo da, eta gako-datak udalak erabiltzen dituen ohiko komunikazio euskarrietan iragarriko dira.