Elgoibarko Udalak ekintzailetza sustatzeko eta tokiko jarduera ekonomikoei laguntzeko dirulaguntzen deialdi berri bat jarri du abian

  • Elgoibarko Udalak 61.500 € (2022an baino 10.000 euro gehiago) bideratuko ditu dirulaguntza horiek emateko, eta eskabideak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 30ean amaituko da.

Gaur egun bizi dugun krisi ekonomikoaren testuinguruan, enpresa berrien sorrera dinamizatzeak, enpresa berriak sendotzeak eta negozio aktiboa dutenak mantentzeak funtsezko zeregina dute enplegua eta aberastasuna sortzeko.

Udalerriko jarduera ekonomikoari laguntzeko tresna eraginkor gisa, Elgoibarko Udalak udalerrian enpresei laguntza ekonomikoa emateko funts bat jarri du martxan, enpresa-jarduera berrien ekimena bultzatzeko, jarduera horiek sendotzeko eta negozio bideragarria dutenei eusteko.

Elgoibarko Udalak dirulaguntzak emango ditu udalerrian enpresa-proiektu bat duten jarduera ekonomikoetarako edo jarduera berrietarako, baita lehendik dauden dendek beren jarduera itxi ez dezaten ere. Elgoibartar Udalak 61.500 € bideratuko ditu dirulaguntza hauek emateko, 2022an baino 10.000 euro gehiago.

2022an 71 dirulaguntza eman ziren guztira, 51.500 guztira:

  • Jarduera ekonomikoa sortzeko dirulaguntza: 6.
  • Jarduera ekonomikoen ondorengotzarako dirulaguntza: 1
  • Handitzeko, lekuz aldatzeko edo eguneratzeko dirulaguntza: 4
  • Finkatze eta eguneratze digitalerako dirulaguntza, ticketbai: 60

2023ko dirulaguntzen 3 lerroak honako hauek dira:

  1. Jarduera ekonomikoa sortzeko dirulaguntza: enplegua sortzen duten enpresa-ekimen berriei laguntzea. Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen % 90 izango da, 6.000 € gehienez industria-sektoreko enpresentzat, eta 3.500 € enpresa industriakoa ez den beste sektore batekoa bada. Nolanahi ere, dirulaguntza honetarako esleitutako kredituak ez badu estaltzen onartutako dirulaguntzen gastua, eta proportzionalki banatuko da dirulaguntzen artean.

Dirulaguntza eskatzen duen jarduera ekonomikoa Elgoibarko hirigune historikoan badago. Hirigune Historikoa San Frantzisko, San Bartolome, Errosario eta Santa Ana kaleak diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira 2023an. Aurreko paragrafoan aipatutako zenbatekoari 1.000 € gehiago aplikatuko zaio.

  1. Jarduera ekonomikoen ondorengotzarako dirulaguntza: Pertsona fisikoek edo juridikoek egindako ondorengotza/enpresa-erreleboa. Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen % 90 izango da, eta gehienez 6.000 euro industria-sektoreko enpresentzat, eta 3.500 euro enpresa industriala ez den beste sektore batekoa bada. Nolanahi ere, dirulaguntza honetarako esleitutako kredituak ez badu estaltzen onartutako dirulaguntzen gastua, eta proportzionalki banatuko da dirulaguntzen artean.

Dirulaguntza eskatzen duen jarduera ekonomikoa Elgoibarko hirigune historikoan kokatzea. Hirigune Historikoa San Frantzisko, San Bartolome, Errosario eta Santa Ana kaleak diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira 2023an. Aurreko paragrafoan aipatutako zenbatekoari 1.000 € gehiago aplikatuko zaio.

  1. Zabaltzeko, lekuz aldatzeko edo eguneratzeko dirulaguntza: enpresei, Elgoibarren negozioa lekuz aldatu, zabaldu edo eguneratzeagatik. Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen % 90 izango da, 4.000 € gehienez, enpresa industriakoa ez den beste sektore batekoa bada. Nolanahi ere, dirulaguntza honetarako esleitutako kredituak ez badu estaltzen onartutako dirulaguntzen gastua, eta proportzionalki banatuko da dirulaguntzen artean.

Dirulaguntzen lerro guztiak bateragarriak dira, honako lerro hauek izan ezik: a) Jarduera ekonomikoa sortzeko dirulaguntza: enplegua sortzen duten enpresa-ekimen berrientzako laguntza eta b) Jarduera ekonomikoen ondorengotzetarako dirulaguntza: pertsona fisiko edo juridikoen ondorengotza/enpresa-erreleboa.

Dirulaguntza lerro bakoitza eskatzeko, horietako bakoitzari dagokion eskabidea egin beharko da.

Dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 30ean amaituko da (egun hori barne). Dirulaguntza eskaerak elektronikoki egin beharko dira, udalaren web orriaren bidez: www.elgoibar.eus.

Emakida zuzeneko emakidaren bidez egingo da, lehiarik gabeko norgehiagoka-sistemaren bidez.