ELGOIBARKO BAKE-EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOA HAUTATZEKO DEIALDIA

ELGOIBARKO BAKE-EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOA HAUTATZEKO DEIALDIA

Elgoibarko Udalak jakitera ematen du, Botere Judizialaren Lege Organikoaren 99-103 artikuluetan, eta halaber, Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/95 Araudian xedatutakoaren arabera,
Udalbatzarraren Osoko Bilkurari dagokiola dagokiola udalerri honetako bake-epailea (titularra eta ordezkoa) izendatzeko pertsonak aukeratzea.